Loading

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, beter bekend als CRUKS of het CRUKS register, is een systeem in Nederland dat de deelname van spelers aan kansspelen beperkt. Dit systeem is in het leven geroepen om te zorgen voor een gezonder en verantwoorder kansspelbeleid.

Het CRUKS register is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen problematisch gokgedrag en is bedoeld om spelers te beschermen tegen hun eigen impulsen en onrealistische verwachtingen.

In dit artikel gaan we verder in op wat CRUKS is en hoe het systeem werkt, wat het betekent en hoe je je kunt aanmelden en uitschrijven voor dit register.

Wat betekent Cruks?

CRUKS is de afkorting voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een digitale database die door de Nederlandse overheid is opgezet om te zorgen voor een verantwoord en verantwoordelijk beleid ten aanzien van kansspelen.

Het doel is om te zorgen voor een beter bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving tegen de negatieve gevolgen van kansspelen, zoals verslaving en financiële schade.

Aanmelden en uitschrijven kan door de persoon zelf, maar bijvoorbeeld ook door vrienden en door familie.

Naar CRUKS register

Wat is CRUKS?

CRUKS is opgericht in 2018 en is een initiatief van de Nederlandse overheid en de Nederlandse Kansspelautoriteit (NKA). Het register wordt beheerd door de NKA en wordt gehost door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De introductie van het CRUKS register was een logische stap in de ontwikkeling van het Nederlandse kansspelbeleid. Veel landen hebben soortgelijke systemen geïntroduceerd om de deelname van problematische spelers aan kansspelen te beperken en hen te beschermen tegen zichzelf. Het systeem is een belangrijk hulpmiddel om de gevolgen van problematisch gokgedrag te verminderen, waaronder schulden, gezondheidsproblemen en persoonlijke en privé kwesties.

CRUKS werkt door spelers die problemen ondervinden met gokken, te registreren in een centrale database. Deze spelers kunnen dan niet meer deelnemen aan kansspelen die onder toezicht staan van de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). De KSA heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de uitsluitingen worden nageleefd door aanbieders van kansspelen.

Het systeem is niet alleen bedoeld om spelers te beschermen tegen hun eigen impulsen, maar ook om hen te helpen om hun gedrag te veranderen. Spelers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor hulp en ondersteuning van de KSA of andere organisaties die zich bezighouden met de behandeling van problematisch gokgedrag.

Het doel van dit landelijke register is om mensen te beschermen tegen de gevolgen van gokverslaving en te wijzen op verantwoord gokken. Veel mensen realiseren zich namelijk niet dat ze een gokprobleem hebben totdat het te laat is. Door zich in te schrijven in het register, krijgen ze de mogelijkheid om te stoppen voordat ze in de problemen raken.

Casino's met vergunning en CRUKS

Hoe werkt CRUKS?

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen is bedoeld voor mensen die zich zelf willen uitsluiten van kansspelen. Dit kan door hen zelf worden aangevraagd of door een familielid, vriend of verzorgende. Als iemand zich uitsluit, wordt zijn of haar naam opgenomen in de database. Hierdoor zijn de kansspel bedrijven verplicht om deze persoon te weigeren bij het uitvoeren van een kansspel.

CRUKS biedt de mogelijkheid om zich voor een bepaalde periode uit te sluiten van kansspelen, waaronder gokken in casino’s, bingohallen en online goksites. De uitsluitingsperiode kan variëren van minimaal 6 maanden tot 5 jaar. Na afloop van de uitsluitingsperiode is het mogelijk om de uitsluiting op te heffen en weer deel te nemen aan kansspelen.

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen biedt niet alleen bescherming tegen verslaving en financiële problemen, maar is ook ontworpen om de integriteit en de reputatie van de Nederlandse kansspelindustrie te beschermen. Het systeem is ontworpen om te zorgen voor een hoog niveau van transparantie en betrouwbaarheid in de branche, en om te waarborgen dat kansspelen op een verantwoorde manier worden uitgevoerd.

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen is beschikbaar voor alle kansspel bedrijven in Nederland, inclusief landbased casino’s, bingohallen, online goksites en wedkantoren. De bedrijven zijn verplicht om de informatie in het register te raadplegen bij het verlenen van toegang tot kansspelen.

De website van het CRUKS register voor registratie en uitsluiting

De website van het CRUKS register in Nederland

CRUKS storing

Er is in de tijd al een aantal keer een Cruks storing geweest in het systeem. Dit betekent een storing in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. De storing die plaatsvond, betekende echter dat casino’s en speelhallen geen toegang hadden tot de lijst met uitgesloten personen. Dit betekende dat mensen met een uitsluitingsstatus onverhoeds toegang kregen tot de kansspelen, ondanks het feit dat ze zichzelf hadden uitgesloten. Dit is natuurlijk een groot probleem, aangezien dit hen in de verleiding kan brengen om te blijven spelen op casinospellen, waardoor hun verslaving alleen maar erger wordt.

Na de storing werd er snel actie ondernomen door de verantwoordelijke partijen. Er werd een oplossing gevonden voor de storing en binnen enkele uren was het systeem weer operationeel. Dit betekende dat de uitsluitingslijst weer toegankelijk was voor casino’s en speelhallen, en dat mensen met een uitsluitingsstatus weer terecht werden geweigerd bij de kansspelen.

Hoewel de oplossing snel werd gevonden voor de CRUKS storing, is deze storing natuurlijk niet zonder gevolgen gebleven. Veel mensen met een uitsluitingsstatus zullen zichzelf wellicht weer in de verleiding hebben gebracht door deze storing, en het is onduidelijk of zij hierdoor weer terug zullen vallen in hun oude gewoonten. Dit is natuurlijk niet heel erg handig en het is dan ook van groot belang dat het systeem optimaal functioneert en dat er geen storingen plaatsvinden.

Het is niet alleen belangrijk voor de mensen met een uitsluitingsstatus, maar ook voor de casino’s en speelhallen zelf. Deze bedrijven moeten namelijk aan strikte regels voldoen en het is verplicht om de uitsluitingslijst te raadplegen voordat iemand toegang krijgt tot de kansspelen. Als zij dit niet doen, kunnen zij te maken krijgen met sancties. Casino´s willen hoe dan ook hun veiligheid en goede reputatie waarborgen.

Aanmelden en uitschrijven bij CRUKS

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen is een belangrijk instrument voor de Nederlandse overheid om verslaving aan kansspelen te voorkomen. Het CRUKS register bevat de namen van personen die zichzelf uitgesloten hebben van deelname aan jackpots en andere kansspelen in Nederland. Het aanmelden kan worden gedaan uit persoonlijke overtuiging of op aanraden van bijvoorbeeld familie of hulpverleners.

Het aanmelden bij CRUKS is vrijwillig, maar het is wel een belangrijke stap om de verslaving aan kansspelen onder controle te krijgen. Het aanmelden is eenvoudig en kan op verschillende manieren worden gedaan. Via de website van CRUKS kan men een formulier invullen en versturen. Dit formulier bevat basisgegevens en de reden waarom men zich wil uitsluiten.

Na het invullen van het formulier en verzending ervan, wordt het aanvraagformulier door CRUKS gecontroleerd en verwerkt. Dit proces duurt gemiddeld twee weken. Na verwerking ontvangt men een bevestiging van de uitsluiting. Vanaf dit moment is de persoon uitgesloten van deelname aan kansspelen in Nederland.

Ook kun je je digitaal via DigiD aanmelden. Dit is de snelste manier, aangezien het digitaal is. Zodra je je via DigiD hebt aangemeld, kun je direct minimaal 6 maanden niet meer gokken.

Het uitschrijven bij CRUKS gebeurt op dezelfde manier als het aanmelden. Via de website kan men een formulier invullen en versturen en zichzelf uitschrijven. Dit formulier bevat de reden voor uitschrijving.

Het is belangrijk om te weten dat het uitschrijven bij CRUKS niet automatisch gebeurt. Men moet hier actief op inschrijven. De redenen voor uitschrijving kunnen verschillend zijn. Sommige personen willen graag weer deelnemen aan kansspelen, terwijl andere personen zich hebben laten behandelen en hun verslaving onder controle hebben.

Na verzending van het formulier, wordt het door CRUKS gecontroleerd en verwerkt. Dit proces duurt gemiddeld twee weken. Na verwerking ontvangt men een bevestiging van de uitschrijving. Na het uitschrijven is de persoon weer bevoegd deel te nemen aan kansspelen in Nederland.

Het is belangrijk om te weten dat na het uitschrijven men niet direct mogelijkheden heeft om deel te nemen aan kansspelen. De exploitant van het kansspel moet manueel de naam toevoegen aan de lijst met deelnemers.

Een speelpauze inlassen via CRUKS met je DIGID

Speelpauze via DigiD registreren in CRUKS

Hoe gaat CRUKS met je gegevens om?

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen is een landelijk systeem voor de verzameling en opslag van gegevens van mensen die zichzelf uit hebben laten sluiten van kansspelen. Met de opkomst van gegevensbescherming en privacy bezorgdheid is het belangrijker dan ooit om te weten hoe CRUKS omgaat met privégegevens.

Hoe verzamelt CRUKS gegevens?

CRUKS verzamelt gegevens van mensen die zichzelf uit willen sluiten van kansspelen door middel van registratie bij een van de erkende hulpverleningsinstanties die zijn aangesloten. Deze instanties vragen de nodige informatie en gegevens van de persoon die zich wil uitsluiten, zoals naam, adres, geboortedatum en het soort kansspel waarvoor ze zich willen uitsluiten.

Deze gegevens worden vervolgens door de hulpverleningsinstantie overgemaakt aan CRUKS, waar ze worden opgeslagen in het centrale systeem. De informatie in het systeem wordt continu bijgewerkt en aangevuld om ervoor te zorgen dat de gegevens altijd up-to-date zijn.

Papiere versie van CRUKS gebruiken voor registratie
Bekijk de papieren versie

Hoe slaat CRUKS gegevens op?

De gegevens die CRUKS verzamelt, worden opgeslagen in een centrale database. Dit betekent dat de gegevens van elke persoon die zich uitsluit, beschikbaar zijn voor alle erkende hulpverleningsinstanties die zijn aangesloten bij het systeem.

De database is beveiligd tegen onbevoegde toegang en is alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de erkende hulpverleningsinstanties en de administratie. Bovendien worden de gegevens regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat de informatie correct is.

Hoe beschermt CRUKS privégegevens?

CRUKS neemt de bescherming van privé gegevens zeer serieus. Het systeem is ontworpen met de nodige beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat privégegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Om dit te garanderen, hebben zowel het register als de aangesloten hulpverleningsinstanties strenge regels voor de verwerking, opslag en verspreiding van deze gegevens. Daarnaast volgen ze de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder het recht van mensen om hun gegevens in te zien, te corrigeren, te wissen of over te dragen naar een andere partij.

Hoe CRUKS omgaat met privacy en gegevens

AVG-wet en het CRUKS register

Het beheer van het CRUKS register is niet zonder uitdagingen. In dit opzicht is het belangrijk om te weten dat ook dit register onderworpen is aan de AVG wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is een Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt en stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Het beheer van CRUKS moet daarom voldoen aan de AVG normen, waaronder de verplichting om de privacy van de gebruikers te waarborgen. Dit betekent onder andere dat de gegevens in het register alleen mogen worden gebruikt voor het beoogde doel en dat de gebruikers altijd toestemming moeten geven voor de verwerking van hun gegevens.

In samenhang met de AVG wet is het ook belangrijk om te weten dat de gebruikers altijd op de hoogte moeten zijn van de verwerking van hun gegevens. Dit betekent dat de gebruikers altijd moeten weten welke gegevens er over hen worden opgeslagen en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Wat kun je nog meer doen bij gokverslaving?

Een gokverslaving is een ernstig probleem dat veel mensen treft en een aanzienlijke impact heeft op hun leven, relaties en financiën. Het is een neerwaartse spiraal die moeilijk te onderbreken is, maar het is belangrijk om te weten dat hulp beschikbaar is en dat herstel mogelijk is. In dit artikel bespreken we wat een gokverslaving is, de tekenen ervan en wat je er tegen kunt doen.

Een gokverslaving wordt gekenmerkt door het onbeheersbare verlangen om geld te storten in gokautomaten, online goksites of om deel te nemen aan andere vormen van gokken, zoals paardenrennen, pokeren of casinospelen. Het gaat hierbij om meer dan af en toe een spelletje spelen; het gaat om het feit dat het gokken een obsessie is geworden en dat iemand er steeds meer tijd en geld aan besteedt, tot op het punt waarop het de rest van zijn of haar leven beheerst.

Kenmerken

Er zijn een aantal tekenen die erop kunnen wijzen dat iemand een gokverslaving heeft. Dit omvat onder andere:

  • Het verlangen om steeds meer te gokken
  • Het liegen tegen familie, vrienden en werkgevers over het gokken
  • Financiële problemen, waaronder het opnemen van leningen of het verkopen van bezittingen om geld vrij te maken voor het gokken
  • Negatieve gevolgen voor de relaties en het werk
  • Onvermogen om te stoppen met gokken, ondanks de gevolgen ervan

Als je vermoedt dat je zelf of iemand die je kent, een gokverslaving heeft, is het belangrijk om hulp te zoeken. Er zijn verschillende behandelopties beschikbaar, waaronder:

  1. Psychotherapie: Psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CBT) of gedragsgerichte behandeling, kan helpen bij het aanpakken van de onderliggende emotionele en psychologische factoren die bijdragen aan een gokverslaving.
  2. Groepstherapie: Groepstherapie, zoals Gamblers Anonymous, biedt de mogelijkheid om in contact te komen met andere mensen die met vergelijkbare problemen worstelen en steun en begeleiding te krijgen.
  3. Medicatie: Sommige medicijnen kunnen helpen bij het verminderen van de drang om te gokken en het verbeteren van de emotionele balans.

Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat herstel mogelijk is. Door de juiste hulp te zoeken, kun je je gokverslaving aanpakken en leren hoe je je leven weer op de rails kan krijgen.

iDeal Casino's met CRUKS